En herfst is ook oogsttijd ….

Zaterdag 28 oktober 2017

We schieten door de maanden van het jaar heen. Het is inmiddels al weer eind oktober! En toch hebben we nog niet echt tijd om op het jaar terug te kijken. Dat doen we  binnenkort wel, samen met de verdere planning voor volgend jaar. De ideeën borrelen ….

Deze zaterdag stond opnieuw in de tuin zelf in het teken van het voorbereiden op volgend jaar. Veel hard werk met spitten, maaien en onkruidvrij maken van de stook met bramen en bessenstruiken. Met nam e het spitten is natuurlijk zwaar werk. Wat tijdens het werken heel erg opviel is dat in de stevige maar vochtige grond veel hulptroepen te vinden zijn in de vorm van wormen.

Wormpje

Vriendjes van ons tuinders als het gaat om de grond rijk te houden aan allerlei grondstoffen. Dat we er tijdens het spitten zoveel tegenkomen beschouwen dan dus ook als een goed teken!

Maar deze zaterdag stond toch ook weer in het teken van oogsten.Zelfs zo laat in het jaar levert de tuin ons weer voor dagen aan groente op. Spinazie. Postelein. Snijbieten. Alles blijft gestaag groeien en ook opnieuw groeien nadat het eerder is geoogst. En dan hebben we nota bene een paar weken geleden nog opnieuw spinazie gezaaid, die ook al weer aan het opkomen is dus daar gaan de we de komende weken weer ven genieten.

Spruiten

En deze keer een nieuw succes: Spruiten. We waren het met elkaar eens dat het inmiddels mooie spruitjes waren geworden dus waren we het er ook snel over eens dat degenen die niet een dag eerder spruiten in de winkel hadden gekocht ieder wel portie spruiten kon meenemen. Uw verslaggever (:-) had wel eens gezien dat spruiten in biologische winkels aan de stam worden verkocht, vooral omdat ze dan langer houdbaar (zouden) zijn zonder allerlei speciale verpakkingen. Maar dat viel nog niet mee! Want de stammetjes die we wilden doorsnijden waren inmiddels gegroeid tot een paar centimeter dikte en bovendien verhard tot bijna houd structuren. Dat vroeg dus weer even om d

Spruiten geoogst

e juiste keuze van gereedschap…

Maar achteraf kwam de discussie pas echt los. Was dit nou de beste manier om spruiten te oogsten? Aan de ene kant dus het argument van voorkomen van bederf. Maar aan de andere kant het feit dat stammetjes die we hebben geoogst naast volle (maar nog mooi kleine) spruiten bevatte, zaten er ook nog de nodige spruiten aan die nog verder mochten groeien. En daar krijgen ze nu dus de kans niet meer voor. Dus of hiermee de opbrengst zo groot als mogelijk wordt? Er staan er nog een paar dus de komende weken kunnen we ook nog naar andere methoden kijken. Ons kennende, is daar het laatste woord nog niet over gezegd….