Groot, Groter, Groots(t) …

Zaterdagen 7/10, 14/10 en 21/10

Het is even geleden dat we jullie langs deze weg op de hoogte hebben gehouden van de activiteiten van de Proevtuin. Je zou bijna denken dat er niks meer gebeurd maar niets is minder waar. Want er is de afgelopen weken hard gewerkt, ondanks dat het weer niet altijd meewerkte. Wat er alleen een beetje bij ingeschoten is, is deze blog. Dus deze keer een inhaalslag van 3 weekenden in een keer (deels voor schrijver dezes van horen zeggen, dat weer wel :-). 

Oogsten …

Kruiwagens vol

Afgelopen weken stond in het teken van groot. Om te beginnen hebben we de pompoenen geoogst. Die pompoenen voldoen wel aan de kwalificatie “Groot, Groter, Grootst”.Want de ene pompoen was nog groter dan de andere en alles bij elkaar was het letterlijk kruiwagens vol! Zie de foto’s.

Maar de afgelopen weken hebben ook in het teken gestaan van grootschalige werkzaamheden. Plannen maken voor volgend jaar heeft tot gevolg gehad dat we nu de volgende stap zetten naar uitbreiding. Daar zijn we blij mee, want dat is een goed teken voor onze tuin. Doordat we langzaam maar zeker met meer mensen zijn (maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!) en we met elkaar ook steeds meer kunnen doen breiden we de hoeveelheid te bewerken grond steeds weer een stukje uit. Daarom hebben we in een van de weekenden ook onze voormalige tuincoördinator David weer eens langs laten komen om met de machine te komen vrezen en maaien. Helaas hadden we de afspraak gemaakt in een van de natste weekenden tot nog toe. Dus het werk is niet zover gekomen als we graag hadden gewild.

David aan het werk…

… en aan het werk…

Resultaat!

Toch doet het resultaat wel wat met ons. Want door het vrezen en maaien wordt de grond die we gaan gebruiken en wat we al gebruiken samen tot een geheel. En doordat het er op het ogenblik ook netjes onderhouden uit ziet, voelt de tuin als geheel ineens erg groot aan. Groot, Groter, Groots … want het voelt echt als een mooi resultaat van al het werk dat we met elkaar hebben verzet. Inmiddels zijn we na dat weekend ook al weer verder gegaan met het rijp maken van de grond voor de komende maanden. Dus grote spit klussen zijn gestart en daar moeten we nog wel even mee door. En ook het maaien moet weer even verder worden gedaan met de zeis. Maar we komen er wel!

Intussen gaat het groeien in de tuin zelf ook gewoon door. Spinazie, broccoli geoogst. En er komt nog meer spinazie en hopelijk ook spruiten aan de komende weken …