Update werkzaamheden 9 september

De afgelopen week is er weer het nodige gedaan: er is weer de nodige groente uitgeplant waaronder palmkool uit de moestuin aan de voorkant van het MEC.
En inmiddels was de gefreesde grond al weer flink begroeid met grassen en distels die we er liever niet hebben dus is er ook nog geschoffeld. Hierdoor is ook de rogge nog niet gezaaid. Hopelijk lukt dat de komende week.