Veel gedaan … weinig bereikt

Zaterdag 10 juni

Het werken in de Proevtuin is soms net als het gewone leven: omgaan met teleurstellingen en dan toch gewoon doorgaan. Dit was zo’n weekend waarin we wat minder blij begonnen aan het werk in de Proevtuin.

Afgelopen week hebben we een flinke lente-storm gehad. Dat hoort erbij, maar het nadeel van een storm in de late lente is dat bomen dan al vol met bladeren zitten en dus veel wind vallen. Sommige takken van bommen zijn daar niet tegen bestand. De afrastering met de bessenstruikjes is dan weer niet bestand tegen die takken. Onze zaterdag begon dus met puin ruimen en herstel werkzaamheden aan het gaas.

Niet alleen dit gaas was door de wind te grazen genomen. Ook het gaas waartegen de bonen zijn gezaaid heeft van de wind te verduren gehad doordat we dat niet overal (diep genoeg) hebben ingegraven. Gevolg is geweest dat een deel van bonen door het gaas zijn gekortwiekt.

Maar we hadden meer teleurstellingen te verwerken. Wat zoals je op de foto kunt zien zijn ook allebei de aardbeien bedden hevig toegetakeld. De knoflook die tussen de aardbeien planten op het eerste bed ertussen gepland waren waren ook op veel plaatsen geknakt. Maar wat voor ons, na de ervaringen van het afgelopen weekend, het meest teleurstelde was dat er geen enkele, echt geen een, aardbei te oogsten was. We weten niet zeker wat er gebeurd is. In eerste instantie leek het of we sporen te zien waren van ganzen (en ja die zijn er in het natuurkwartier veel, zie ook eerdere berichten). Maar het was ook wel erg opvallend dat het totaal ontbrak aan resten van de aardbeien. Dieren gaan nu eenmaal niet zo heel methodisch te werk, dus je verwacht dan toch resten van aardbeien te vinden en dat wat totaal niet zo. En van de regen kan het al helemaal niet zijn, want ook dan verwacht je resten te zien. Dus? Daar staat dan weer tegenover dat de schade aan de knoflook er weer helemaal niet uit zag als door mensen veroorzaakt. We zullen het waarschijnlijk nooit weten …

Het weekend was dus vooral gericht op herstel werk. De bedden weer schoon maken. De Knoflook die nog kans maakt helpen weer verder te groeien. En de scheuten die aan een deel van de aardbeien planten zitten helpen want die kunnen we dan voor de aanplant voor volgend jaar gebruiken. Een paar knoflook planten waren niet echt meer te redden maar daar zaten deze 3 ook tussen. Die hebben we dan maar verdeeld over ons groepje van dit weekend. Toch nog een resultaat!

We hebben ook de witte radijs (zie vorige week) verder geoogst. Helaas moeten we concluderen dat daar niet heel veel meer aan te redden was. Wel leuk dat we daarbij weer een onverwachte hulp kregen :-). De Proevtuin is bedoeld als ontmoetingsplaats. En als we zoals deze dag wat later in de tuin zijn dan anders blijkt maar weer dat mensen die toevallig langs komen lopen spontaan het veld op lopen. Van harte welkom. Maar dan wel wanneer wij er ook zijn :-).

In ieder geval kunnen we in dit bed volgende week opnieuw wat radijs gaan zaaien (rode dit keer) zodat we later nog een keer een oogst kunnen verwachten. Dat volgende week. Eerst komende dinsdag de courgette en augurken uitplanten door kinderen van de buitenschoolse opvang.

En de ooievaars? Twee, waarschijnlijk drie, jongen hebben de storm in ieder geval doorstaan en worden inmiddels groter en groter. Komende woensdag wordt is er ook nog een activiteit in het natuur kwartier ronde ooievaars: kijk hier.

Maandag 12 juni: Nagekomen bericht:

Via-via ontvingen we bijgaande foto:

Dit verklaart veel van de schade die we afgelopen weekend hebben opgeruimd maar die waarschijnlijk nu opnieuw is aangericht. De biggen komen van de naastgelegen kinderboerderij en zijn blijkbaar in staat om ‘onze’ weide ook te bereiken door onder/door het hek door te kruipen…. We zullen dus iets moeten bedenken om deze schavuiten te weren …